Telefoon

010 – 503 65 26

Email

Info@zorgvoorelkaarbw.nl

Adres

Herkingenstraat 8,

3086BE Rotterdam

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd.

Dit is de privacyverklaring van Zorg voor Elkaar Begelied Wonen. Deze verklaring ziet op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van zowel onze medewerkers als onze cliënten.

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons.

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uiteraard handelt Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen. volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke wetten en richtlijnen vanuit de Europese Unie en de landelijke overheid.

Voor privacyverklaring klik hierop. (Pdf)

Download hier uw hulpmiddelen

Download hieronder bijlagen waar u gebruik van wilt maken.