Telefoon

010 – 503 65 26

Email

Info@zorgvoorelkaarbw.nl

Adres

Herkingenstraat 8,

3086BE Rotterdam

Dagbesteding

Wij bieden dagbesteding

Deze vorm kan nodig zijn voor mensen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen maar actief bezig willen/moeten zijn door een passende dag invulling te hebben. Op een dagbesteding ontmoet u mensen met dezelfde wensen en behoeftes.

De begeleiders die aanwezig zijn op de dagbesteding ondersteunen u zodanig zodat u regie over uw leven kunt behouden en voortzetten. Zo worden er verschillende activiteiten georganiseerd om de fijne en grove motorieken te blijven stimuleren.

Onze missie

Bewust klein om alle bewoners de aandacht en begeleiding te kunnen bieden die ze nodig hebben. Uniek aan al onze locaties is de huiselijke sfeer. Het uitgangspunt van Zorg voor Elkaar Begeleid wonen bij het verlenen van zorg is dat de zorgbehoevende zich thuis voelt, ongeacht (culturele of religieuze) achtergrond of geaardheid.

Binnen regio Rijnmond en omstreken biedt Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen ondersteuning aan in zeven leefgebieden. De zorg die wij verlenen is gericht aan burgers met veelal sociaal economische/maatschappelijke problemen dan wel van andere aard.

Onze Visie

Altijd een mogelijkheid

Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen gaat altijd uit van de mogelijkheden van de client. De client heeft in het begeleidingsproces een actieven rol

Leefomgeving

De directe leefomgeving is een belangrijk onderdeel van de zorg die wij leveren. Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen gaat ervan uit dat ontwikkeling niet alleen afhankelijk is van de kwaliteit van de begeleiding, maar ook van andere omgevingsfactoren.

Kwaliteit in zorg

Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen biedt een goede kwaliteit zorg en past deze op het niveau van de cliënt aan. De cliënt staat altijd centraal en bepaalt zelf de doelen waar hij of zij aan wilt werken.

Bekijk onze

Gallerij

Zorg professionals

Dagen bereikbaar

Tevreden klanten

Betrouwbaar