Telefoon

010 – 503 65 26

Email

Info@zorgvoorelkaarbw.nl

Adres

Herkingenstraat 8,

3086BE Rotterdam

Begeleid Wonen

Bij ons staat het individu centraal 

Dit betekent dat we samen met jou gaan afstemmen hoe we jou het beste kunnen ondersteunen/begeleiden. Tijdens je begeleidingstraject binnen Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen, begeleiden we je naar het gewenste niveau van zelfstandigheid aan de hand van jouw persoonlijke begeleidingsplan. Hierin richten we ons op verschillende leefgebieden en stellen we samen met jou doelstellingen op.

Gedurende het begeleidingstraject binnen Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen ondersteunen onze medewerkers je bij het behalen van je doelen die jij hebt opgesteld in je begeleidingsplan. Wij bieden 13 zorgappartementen aan, om te kunnen wij bij Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen dien je te beschikken over een WLZ indicatie.

Onze missie

Bewust klein om alle bewoners de aandacht en begeleiding te kunnen bieden die ze nodig hebben. Uniek aan al onze locaties is de huiselijke sfeer. Het uitgangspunt van Zorg voor Elkaar Begeleid wonen bij het verlenen van zorg is dat de zorgbehoevende zich thuis voelt, ongeacht (culturele of religieuze) achtergrond of geaardheid.

Binnen regio Rijnmond en omstreken biedt Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen ondersteuning aan in zeven leefgebieden. De zorg die wij verlenen is gericht aan burgers met veelal sociaal economische/maatschappelijke problemen dan wel van andere aard.

Onze Visie

Altijd een mogelijkheid

Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen gaat altijd uit van de mogelijkheden van de client. De client heeft in het begeleidingsproces een actieven rol

Leefomgeving

De directe leefomgeving is een belangrijk onderdeel van de zorg die wij leveren. Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen gaat ervan uit dat ontwikkeling niet alleen afhankelijk is van de kwaliteit van de begeleiding, maar ook van andere omgevingsfactoren.

Kwaliteit in zorg

Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen biedt een goede kwaliteit zorg en past deze op het niveau van de cliënt aan. De cliënt staat altijd centraal en bepaalt zelf de doelen waar hij of zij aan wilt werken.

Bekijk onze

Gallerij

Zorg professionals

Dagen bereikbaar

Tevreden klanten

Betrouwbaar