Telefoon

010 – 503 65 26

Email

Info@zorgvoorelkaarbw.nl

Adres

Herkingenstraat 8,

3086BE Rotterdam

Ambulante Begeleiding

Wij bieden persoonlijke ondersteuning 

Heeft u door uw ziekte of handicap beperkingen gekregen en wilt u nog thuis blijven wonen? Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen biedt ook persoonlijke ondersteuning aan huis bij het aanbrengen of behouden van structuur in en regie over het persoonlijke leven. Deze vorm van zorg is er voor iedereen die door psychische, sociale of andere omstandigheden ondersteuning nodig heeft aan huis.

De begeleiding kan onder meer betrekking hebben op het vergroten van de zelfredzaamheid bij het verrichten van dagelijkse activiteiten waarbij het accent ligt op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden van de zorgbehoevende. Zo bieden begeleiders binnen Zorg voor Elkaar Rotterdam Begeleid Wonen te alle tijden een luisterend oor, flexibiliteit in het maken van afspraken en niet te vergeten een vertrouwensband met zijn of haar zorgbehoevende.

Onze missie

Bewust klein om alle bewoners de aandacht en begeleiding te kunnen bieden die ze nodig hebben. Uniek aan al onze locaties is de huiselijke sfeer. Het uitgangspunt van Zorg voor Elkaar Begeleid wonen bij het verlenen van zorg is dat de zorgbehoevende zich thuis voelt, ongeacht (culturele of religieuze) achtergrond of geaardheid.

Binnen regio Rijnmond en omstreken biedt Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen ondersteuning aan in zeven leefgebieden. De zorg die wij verlenen is gericht aan burgers met veelal sociaal economische/maatschappelijke problemen dan wel van andere aard.

Onze Visie

Altijd een mogelijkheid

Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen gaat altijd uit van de mogelijkheden van de client. De client heeft in het begeleidingsproces een actieven rol

Leefomgeving

De directe leefomgeving is een belangrijk onderdeel van de zorg die wij leveren. Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen gaat ervan uit dat ontwikkeling niet alleen afhankelijk is van de kwaliteit van de begeleiding, maar ook van andere omgevingsfactoren.

Kwaliteit in zorg

Zorg voor Elkaar Begeleid Wonen biedt een goede kwaliteit zorg en past deze op het niveau van de cliënt aan. De cliënt staat altijd centraal en bepaalt zelf de doelen waar hij of zij aan wilt werken.

Bekijk onze

Gallerij

Zorg professionals

Dagen bereikbaar

Tevreden klanten

Betrouwbaar